top of page

PR I MARKETING DOGAĐAJA

Odlična komunikacija je kritična komponenta uspeha projekta. Štaviše, većina neuspešnih projekata je upravo zbog nedostatka komunikacije.

Mi vas usmeravamo da pošaljete poruke koje treba da prime i razumeju pravi ljudi. Naše usluge za odnose s javnošću uključuju kreativne poruke i pozicioniranje brenda ili proizvoda za one koji žele da unaprede svoje prisustvo na svojim ciljnim tržištima.

 

Specijalisti smo za PR događaja, kako B2B, tako i B2C, od jednostavne konferencije do velikog festivala, identifikujući idealne medijske komunikacione kanale.

 

BUDITE AUTENTIČNI: Budite transparentni, budite iskreni, to se ceni!

VAŠA PRIČA: Ispričajte je! 

BUDITE JEDNOSTAVNI: Manje je više, ali ponekad je više više!

Fotograf: Marko Edge

bottom of page